Prof. Dr.-Ing. Michael Zhengmeng Hou

Chinabeauftragter

Prof. Dr.-Ing. Michael Zhengmeng Hou (China Kompetenzzentrum)
Telefon: +49 5323 72-2347
E-Mail: hou@tu-clausthal.de