Prof. Dr.-Ing. Michael Zhengmeng Hou

China Representative

Prof. Dr.-Ing. Michael Zhengmeng Hou
(China Competence Center)
Phone: +49 5323 72-2347
E-Mail: hou@tu-clausthal.de